správy

my sú rád na shsú s vy o the výsledok z náš práca, spoločnosť správy, a dať vy príhodný vývoj a personál vymenovanie a odstránenie podmienky.